Helpdesk IT

Pomůžeme Vám zajistit technickou podporu pro vaše zaměstnance. Dokážeme efektivně spolupracovat s Vaším IT oddělením na vytvoření a udržení spolehlivého prostředí.

Co to je Helpdesk IT?

Helpdesk IT je souhrn činností, které zajišťují technickou podporu uživatelů při problémech vzniklých v oblasti informačních technologii. Účelem Helpdesku IT je zajistit rychlé řešení problému a požadavků uživatelů. K řešení požadavku může dojít následujícími způsoby:

  • technik Helpdesku IT poskytne uživateli postup, jak problém vyřešit (návody, rady atd.)
  • pomocí vzdáleného připojení se technik připojí k počítači uživatele a problém následně vyřeší (nastavení systému, instalace SW atd.)
  • v případě selhání hardware se technik na pracoviště uživatele dostaví osobně a provede kroky nezbytné k uvedení hardware do provozu (výměna nebo oprava PC, tiskárny, telefonu atd.)

Komu je určen Helpdesk IT?

V případě firem, které mají jednu centrálu a více poboček se jeví jako efektivnější a ekonomicky výhodnější vybudovat v centrále společnosti interní oddělení IT, které má za úkol dohlížet na globální klíčové činnosti v oblasti IT celé firmy a závažné a nekritické činnosti a problémy na pobočkách přenechává firma na externím dodavateli Helpdesku IT v geografické oblasti jednotlivých poboček. Externím dodavatelem Helpdesku se rozumí firma specializující se na dodávku služeb z oblasti IT jako je Outsourcing IT a Helpdesk IT.

Jaký je rozdíl mezi kompletním Outsourcingem IT a Helpdeskem IT?

Zatímco při využívání služeb kompletního Outsourcingu IT se odpovědnou za fungování všech informačních technologií, tedy i klíčových čínností, stává firma, která outsourcing IT dodává, tak v případě využívání Helpdesku IT je dodavatel Helpdesku odpovědný pouze za činnosti, které objednatel přesně specifikoval. Klíčové činnosti, jako jsou správa serverů, informačních systému, plánovaní obnovy a rozvoje IT atd., zůstávají v odpovědnosti interního oddělení IT objednatele. Definování odpovědností a pravomocí oddělení za jednotlivé činnosti a těsná spolupráce oddělení jsou klíčovými faktory pro efektivní fungování celého IT společnosti.

Proč spolupracovat s naší firmou?

IT Prime s.r.o. se specializuje na dodávky služeb v oblasti helpdesku IT již od roku 2008 a čerpá ze zkušenosti se spoluprací s firmami z oblasti automobilového průmyslu, stavebnictví, služeb, průmyslu a výroby i s neziskovým sektorem v Ostravě a okolí. Díky těmto zkušenostem se dokážeme flexibilně přizpůsobit i nestandardním požadavkům našich zákazníků. Odbornost našich specialistů prokazují získané certifikace Cisco a Microsoft.  Máme propracovaný systém vzdálené zprávy a podpory koncových uživatelů. Uvědomujeme si i nezbytnost komunikace se zahraničními klienty a partnery, proto naší specialisté disponují znalostí anglického jazyka. Připravili jsme pro Vás případové studie, které Vám mohou pomoci udělat si lepší představu, jaké jsou možností využití služeb Helpdesku IT.

Případové studie pro využivání helpdeskových služeb

Zanechte kontakt a my se Vám ozveme.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Naši partneři