Firma Obchod, sídlící v jediné lokalitě, s vlastním správcem sítě

Popis společnosti

Česká firma Obchod s.r.o. sídlící v jediné budově s výrobní halou v Ostravě. Správu informačních technologii zajišťuje vlastní administrátor. Firma Montáže XYZ používá 80 počítačů, notebooků a tiskáren.

Správce datové sítě je schopen zajišťovat všechny běžné služby vyžadující provozovaní IT infrastruktury. Jednou ročně je třeba provést během dvou týdnů celozávodní dovolené výměnu 1 třetiny hardware a provést kontrolu a profylaxi zbývajícího hardware. Jednou za tři za měsíce je třeba provést audit na jednotlivých stanicích.