Nadnárodní firma ABC Trade s jediným IT oddělením umístěným v centrále a s pobočkami bez vlastního IT oddělení

Popis společnosti

Nadnárodní firma ABC Trade má centrálu v Londýně a pobočky v deseti evropských zemích, jedna z těchto poboček je umístěna v České republice v Ostravě. V Londýně je umístěno IT oddělení s 12 administrátory, z nichž každý je zodpovědný za jednu pobočku. V každé pobočce je 350 počítačů a notebooku, tiskáren a IP telefonů.