Přejdi na obsah Přejdi na navigaci
info@itprime.cz (+420) 775 718 095
Nabízíme

Případová studie č.3 – Firma Obchod, sídlící v jediné lokalitě, s vlastním správcem sítě

Popis společnosti

Česká firma Obchod s.r.o. sídlící v jediné budově s výrobní halou v Ostravě. Správu informačních technologii zajišťuje vlastní administrátor. Firma Montáže XYZ používá 80 počítačů, notebooků a tiskáren.

Správce datové sítě je schopen zajišťovat všechny běžné služby vyžadující provozovaní IT infrastruktury. Jednou ročně je třeba provést během dvou týdnů celozávodní dovolené výměnu 1 třetiny hardware a provést kontrolu a profylaxi zbývajícího hardware. Jednou za tři za měsíce je třeba provést audit na jednotlivých stanicích.

Navržené řešení

Firma IT Prime s.r.o. poskytne na základě jednorázového požadavků firmy Obchod s.r.o. tým techniků, kteří pomohou správci sítě s výměnou a nastavením nového hardware. V případě potřeby poskytne IT Prime s.r.o. techniky a technickou podporu společnosti Obchod s.r.o. na základě dalších jednorázových požadavků.

Rozdělení odpovědnosti

Administrátor

  • Správa serverů a serverových aplikací
  • Bezpečnostní politika
  • Plánování obnovy a rozvoje IT infrastruktury
  • Koordinace partnerských firem podílejících se provozu IT
  • Evidence, skladování a výdej hardware a software
  • Údržba pracovních stanic, tiskáren a dalšího hardware
  • Profylaxe hardware a software

Helpdesk

  • Jednorázová pomoc při výměně a profylaxi hardware
  • Jednorázová pomoc při činnostech vyžadujících tým techniků při zvýšeném objemů prací

Shrnutí

V této případové studii je hlavním požadavkem odběratele požadavek na provedení velkého objemu práci v krátkém časovém úseku. Vlastní správce sítě není schopen sám provést tak velký objem prací během krátkého časového úseku, proto se jeví jako nejvhodnější varianta spolupráce s Firmou IT Prime s.r.o., která je schopná poskytnout tým specialistů, kteří práce společně se správcem sítě provedou. Pravidelná spolupráce se stálým partnerem při nárazových akcích přináší výhody ve znalosti prostředí a technologii.

Případové studie pro využivání helpdeskových služeb