Modelový příklad č.2 – Firma Montáže XYZ, sídlící v jediné lokalitě, s vlastním IT oddělením

Popis společnosti

Česká firma Montáže XYZ s.r.o. sídlící v jediné budově s výrobní halou v Ostravě. Správu informačních technologii zajišťuje vlastní administrátoři. Firma Montáže XYZ používá 120 počítačů, notebooků a tiskáren.

Administrátor není schopen zajišťovat všechny rutinní služby nižší odborné úrovně, jako jsou profylaxe, výměna hardware, aktualizace a nastavení software. Udržování vlastního pracovníka Helpdesku, který by služby nižší odborné úrovně prováděl, není pro Montáže XYZ ekonomický výhodné, protože objem činnosti nenaplní plně pracovní úvazek.

Navržené řešení

Společnost IT Prime s.r.o. poskytne 2 x týdně jednoho specialistu, který bude ve spolupráci s administrátorem Montáže XYZ provádět profylaxi a výměnu hardware, aktualizace a nastavení software a řešit další rutinní požadavky uživatelů a administrátora.

Rozdělení odpovědnosti

Administrátor

  • Správa serverů a serverových aplikací
  • Bezpečnostní politika
  • Plánování obnovy a rozvoje IT infrastruktury
  • Koordinace partnerských firem podílejících se na provozu IT
  • Evidence, skladování a výdej hardware a software

Helpdesk

  • Údržba pracovních stanic, tiskáren a dalšího hardware
  • Profylaxe hardware a software
  • Administrace zařízení a software na základě přiřazených oprávnění

Shrnutí

V tomto modelovém případě přenesení odpovědnosti za služby nižší odborné úrovně na pracovníka Helpdesku umožnilo administrátorovi plně se věnovat kritickým činnostem. Zaměstnaní pracovníka Helpdesku se jevilo pro Montáže s.r.o. jako nerentabilní, proto volba spolupráce s poskytovatelem helpdeskových služeb IT Prime s.r.o. přináší ekonomické i personální výhody a úspory. Pokud Vás tato modelová studie zaujala a přibližuje se Vašim představám o spolupráci, kontaktujte nás prosím a připravíme Vám nabídku, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Modelové příklady pro využivání služeb Outsourcing IT