Modelový příklad č.1 – Firma ABC Systems se zaměstnancem, který spravuje IT infrastrukturu

Popis společnosti

Firma ABC Systems má jedinou centrálu s výrobní halou v Ostravě. V centrále je umístěno 40 počítačů a ve výrobní hale je 15 počítačů. Správu IT infrastruktury zajištuje jeden zaměstnanec, který se správě IT věnuje v části pracovní doby podle potřeby. Firma se potýká s problémy v případě poruch v nepřítomnosti zaměstnance pověřeného správou IT a firma nemá jasně stanovenou bezpečnostní politiku přístupu k datům.

Navržené řešení

Na firmě ABC Systems bude proveden audit IT Infrastruktury a používaných technologií, na jehož základě bude předložen návrh řešení. Řešení spočívá v předání správy IT infrastruktury do odpovědnosti partnera.

Rozdělení odpovědnosti

Administrátor

  • Správa serverů a serverových aplikací
  • Bezpečnostní politika
  • Plánování obnovy a rozvoje IT infrastruktury
  • Koordinace partnerských firem podílejících se na provozu IT

Helpdesk

  • Evidence a řešení požadavků uživatelů a případné předaní požadavků na vyšší úroveň administrace
  • Údržba pracovních stanic, tiskáren a dalšího hardware
  • Profylaxe hardware a software
  • Evidence, skladování a výdej hardware a software
  • Administrace zařízení a software na základě přiřazených oprávnění

Shrnutí

V tomto modelovém případě může společnost IT Prime s.r.o. poskytnout 4 anglicky mluvící odborné pracovníky pro Helpdesk, kteří budou řešit požadavky uživatelů v primárně českém jazyce a komunikovat anglicky s administrátorem a případně s cizojazyčnými uživateli. Tento model spolupráce IT Prime s.r.o. provozuje s několika nadnárodními společnostmi, které mají své pobočky či výrobní závody umístěny v Moravskoslezském kraji. Pokud Vás tato modelová studie zaujala a přibližuje se Vašim představám o spolupráci, kontaktujte nás prosím a připravíme Vám nabídku, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Modelové příklady pro využívání služeb Outsourcing IT