Naši zaměstnanci absolvovali školení MS Windows Server 2019 – administration. Toto školení bylo finančně podporována z projektu “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II”

Získané znalosti nám umožní rozšířit a zkvalitnit nabídku našich služeb. Certifikáty k nahlédnutí v sekci CERTIFIKACE .