Naši zaměstnanci absolvovali školení MS Azure administrátor a Office 365 administrace. Tato školení byla finančně podporována z projektu “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II”

Získané znalosti nám umožní rozšířit a zkvalitnit nabídku našich služeb. Certifikáty k nahlédnutí v sekci CERTIFIKACE .